Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Spilindex opnieuw overschreden in december 2021

Zoals enkele weken geleden al werd aangekondigd, zorgt de aanhoudende hoge inflatie er effectief voor dat de spilindex in december 2021 opnieuw overschreden is. De inflatie is in december gestegen naar 5,71%, dit is het hoogste niveau sinds juli 2008. De vorige overschrijding van de spilindex dateert nog maar van augustus 2021.

Hierdoor worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in januari 2022 met 2% verhoogd. Dit heeft onder meer ook gevolgen voor het gewaarborgd minimummaandinkomen en voor de aanvullende vergoeding bij SWT. De lonen in de openbare sector volgen in februari 2022 dan met hetzelfde percentage. Ook andere vergoedingen en sectorale minimumlonen die gekoppeld zijn aan de spilindex zullen dan indexeren met 2%.

Bron: Statbel, nieuwsbericht dd. 23 december 2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.