Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Staking op 31 mei 2022 en actiedag non-profitsector op 2 juni 2022

Op aanstaande dinsdag 31 mei ’22 staakt de openbare sector. Zowel het trein- als busverkeer zal worden verstoord. Bij de NMBS zal slechts een kwart van alle treinen rijden. De MIVB en De Lijn werken aan alternatieve regelingen, maar de normale frequentie wordt niet verzekerd. Het is belangrijk om de werknemers hiervan op de hoogte te brengen. Zij moeten de nodige inspanningen doen om gedurende de normale werkuren hun job uit te voeren zoals voorzien, gezien de staking op voorhand werd aangekondigd. Een gewaarborgd dagloon is niet verschuldigd wanneer de werknemer hier niet toe in staat is, omdat er geen sprake meer kan zijn van overmacht.

Op donderdag 2 juni ’22 is er een nationale actiedag voorzien door ACV PULS binnen de non-profitsector. Er wordt tijdens deze stakingsdag toch een minimale dienstverlening gegarandeerd. 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.