Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

steunmaatregelen aan werkgevers in verband met de energiecrisis

Na de ministerraad op vrijdag 16 september 2022 heeft de federale regering een aantal maatregelen aangekondigd om hulp te bieden aan werkgevers tijdens deze energiecrisis.

Tijdelijke werkloosheid energie

Door de hoge energiekosten, overwegen veel werkgevers om hun productie te verminderen of om die zelfs volledig stil te leggen. Werkgevers kunnen door de hoge prijzen minder of geen werk verschaffen aan personeel.

Werkgever kunnen gebruik maken van het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. De RVA heeft al bevestigd dat ze de hoge energieprijzen als reden aanvaarden om economische werkloosheid te aanvaarden.

Omdat het klassieke systeem zijn beperkingen heeft (bijvoorbeeld moeilijk toepasbaar voor bedienden), heeft men een nieuwe variant bedacht namelijk tijdelijke werkloosheid energie.

Dit nieuwe systeem van tijdelijke werkloosheid zal toepasbaar zijn vanaf 1 oktober 2022 en al minstens tot 31 december 2022. Om van dit systeem gebruik te maken, zal de werkgever moeten aantonen dat die een energiekost heeft die minstens 3 procent van de productiekost bedraagt of dat de energiefactuur verdubbeld is in 2022 ten opzichte van 2021. De werkgever zal die moeten melden aan de hand van C 106 A -energie formulier.

Er zal een aanvraag moeten gebeuren, en dit minstens 3 kalenderdagen voor de eerste dag van tijdelijke werkloosheid, zal ook nodig zijn. Maandelijks zal er normaal ook een melding moeten plaatsvinden.

De regering verhoogt voor deze vorm van werkloosheid ook tijdelijk de uitkering naar 70 procent van het geplafonneerd gemiddeld brutoloon krijgen, verhoogd met een supplement van 6,10 euro per dag. Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid blijft de uitkering op 65 procent (sinds 1 juli 2022).

Betalingsuitstel

De regering maakt het mogelijk om een betalingsuitstel onder de vorm van een afbetalingsplan toe te staan voor sociale zekerheidsbijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2022 alsook voor het debetbericht jaarlijkse vakantie en de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2023.

Er zou ook op fiscaal vlak sprake zijn van betalingsuitstel en afbetalingsplannen.

Voorlopig is nog niet duidelijk hoe dit er concreet zal uitzien.

Bron: Ministerraad van 16 september 2022

https://www.premier.be/nl/regering-beslist-goedkoper-basispakket-voor-gezinnen-en-steunpakket-voor-bedrijven 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.