Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Steunzones: nieuwe investeringsaanvragen door grote ondernemingen opnieuw mogelijk

Werkgevers die investeringen doen in een door het gewest vastgelegde steunzone en hierbij nieuwe jobs creëren, kunnen gedurende 2 jaar worden vrijgesteld van doorstorting van 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de nieuwe werknemers.

De maatregel wordt opgesplitst in 2 groepen: kmo’s en grote ondernemingen. De kmo’s genieten van gunstigere voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling. De toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart liep af op 31 december 2021. Bij gebrek hieraan konden grote ondernemingen sinds 1 januari 2022 geen aanvraag meer indienen.

De FOD Financiën deelt in een bericht van 5 september 2022 op haar website mee dat grote ondernemingen opnieuw een aanvraag kunnen indienen en zo kunnen genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor steunzones, voor zover aan alle voorwaarden is voldaan.

Bron: www.financien.belgium.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.