Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Subsidies via het pendelfonds

Het Pendelfonds lanceert een nieuwe oproep waarbij bedrijven subsidies voor hun project kunnen aanvragen. Het Pendelfonds werd door de Vlaamse overheid opgericht om projecten voor een duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. De nieuwe oproep richt zich specifiek projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren. Ten laatste op 1 juni 2022 kan een dossiernummer aangevraagd worden voor een subsidieproject bij het Vlaams Pendelfonds.

 • Wie kan een aanvraag indienen?

Bedrijven (of groepen van bedrijven), andere private organisaties (of groepen van) of lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner (in dit geval moet het grootste deel van de subsidies naar de private partner gaan). De indieners moeten samen minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen en vestigingen hebben die gelegen zijn in Vlaanderen. Enkel deze vestigingen komen in aanmerking voor subsidies.

 • Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten voor volgende maatregelen kunnen worden ingediend:

 • infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of verplaatsingen met een voortbewegingstoestel faciliteren, uitgezonderd overdekte en niet-overdekte fietsenstallingen;
 • de aankoop en leasing van elektrische en niet-elektrische plooifietsen, bedrijfsvoortbewegingstoestellen en elektrisch aangedreven bedrijfsvoortbewegingstoestellen;
 • het gebruik van fietsdeelsystemen;
 • kosten voor het onderhoud van elektrische en niet-elektrische plooifietsen en elektrisch aangedreven voortbewegingstoestellen;
 • de aankoop van uitrusting voor fietsers, voor gebruikers van elektrisch aangedreven fietsen en voor gebruikers van elektrische en niet-elektrische voortbewegingstoestellen;
 • projectcoördinatiekosten;
 • vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken.

Voor de nieuwe oproep richt het Pendelfonds zich specifiek op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren. Bij deze oproep worden bedrijven die een project uitwerken met focus op de last mile (plooifietsen, steps, innovatie vormen van woon-werkverkeer, … ) aangemoedigd om een dossier in te dienen. Er zal bij deze oproep ook extra aandacht zijn voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven gelegen op bedrijventerreinen. Ook de kleine en middelgrote bedrijven worden extra aangemoedigd om een project in te dienen bij deze oproep.

Ingediende projecten die vallen onder de scope van de oproep zullen een hogere score krijgen en maken dus meer kans op subsidiëring.

 • Wat is de grootte van de subsidie en hoe lang is de projectduur?

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de aard en de duur van het project en bedraagt maximaal de helft van de kosten met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximum bedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven. De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

 • Hoe de subsidie aanvragen?

Ten laatste op 1 juni 2022 om 23.59 uur moet een dossiernummer aangevraagd worden. Het concrete dossier moet ten laatste op 1 september 2022 ingediend worden. De minister beslist over de ingediende dossiers na advies van een Begeleidingscommissie.

Meer informatie over de voorwaarden m.b.t. de indiening van het subsidiedossier en de link naar het aanvraagformulier zijn te vinden op de site van het Pendelfonds: Pendelfonds | Vlaamse overheid.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.