Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Terreuraanslagen in Brussel: steunmaatregelen verlengd tot 31 december 2016

Ten gevolge van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in de Brusselse metro en op de luchthaven van Brussel-Nationaal ondervinden heel wat bedrijven nog steeds financiële moeilijkheden. Als gevolg hiervan heeft de federale regering een aantal tijdelijke steunmaatregelen genomen. Recent werd in een persbericht van premier Charles Michel aangekondigd dat deze steunmaatregelen nogmaals verlengd worden tot 31 december 2016. Op die manier wil de regering de getroffen ondernemingen verder ondersteunen en begeleiden zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten en ontslagen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.

 

Ondernemingen gevestigd in Brussel of Vlaams-Brabant die hun personeel (arbeiders en bedienden) als gevolg van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 niet aan het werk kunnen houden, kunnen tot 31 december 2016 onvoorwaardelijk een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams-Brabant is de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook mogelijk tot 31 december 2016, maar dan wel mits motivering van de redenen van overmacht die de tewerkstelling onmogelijk maken.

 

Naast de maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid werden er door de federale regering nog een aantal andere steunmaatregelen genomen. Deze maatregelen betreffen onder meer de mogelijkheid tot aanvraag van een afbetalingsplan voor de werkgeversbijdragen bij de RSZ, de mogelijkheid tot aanvraag van een afbetalingsplan voor de BTW en de bedrijfsvoorheffing en de mogelijkheid tot uitstel en vrijstelling van bepaalde sociale bijdragen van door de terreuraanslagen getroffen zelfstandigen.


Bronnen: Persbericht van premier Charles Michel dd. 22 september 2016 en nieuwsbericht van de RVA dd. 27 september 2016.

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.