Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Terugbetaling uren educatief verlof schooljaar 2016-2017: De deadline is in zicht!

Wanneer uw werknemers educatief verlof opnemen, moet u hen het normaal (eventueel begrensd) loon doorbetalen. U kunt ten vroegste na afloop van het schooljaar een aanvraag indienen tot terugbetaling voor alle werknemers die educatief verlof opnemen. De termijn voor het indienen van een aanvraag wordt strikt gehandhaafd en varieert sinds de overdracht van de bevoegdheden op het gebied van educatief verlof, naargelang het gewest. In het Vlaams Gewest werd de indientermijn ingekort.

 

Concreet betekent dit dat de uiterste datum, voor het Vlaams Gewest, om de aangifte voor het schooljaar 2016-2017 te doen, 31 december 2017 is. De postdatum is hierbij bepalend.

 

De aanvraag tot terugbetaling moet in één keer gebeuren voor al uw werknemers samen. Dat betekent dat u ook de (originele) attesten moet kunnen bezorgen van een werknemer die b.v. herexamens zou hebben afgelegd.

 

De klanten van wie het dossier nog onvolledig is, hebben wij reeds in verschillende mails aangemaand om alle nodige attesten op tijd aan ons te bezorgen. Gelieve ermee rekening te houden dat 29 december 2017 onze laatste werkdag is en dat HDI vzw uiterlijk op die dag nog een aanvraag tot terugbetaling kan verrichten in naam van de werkgever.

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/werk/opleiding/betaald-educatief-verlof-voor-werknemers-de-privesector

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.