Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Thuiswerken vanaf de code oranje van het KMI

Er werd onlangs een akkoord bereikt tussen minister Peeters en het KMI over het thuiswerkalarm. Via een bericht op zijn website laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg weten dat vanaf de code oranje van het KMI voortaan het thuiswerkalarm in gang gezet zal worden.  Dit houdt in dat een oproep wordt gedaan aan de werkgevers en werknemers om zoveel als mogelijk gebruik te maken van thuiswerk.

Waarom?

Bepaalde weersomstandigheden (storm, sneeuw, extreme gladheid,…) kunnen ervoor zorgen dat de gebruikelijke files in monsterfiles veranderen. Doel van het thuiswerkalarm is dan ook ervoor te zorgen dat de werknemers hun auto aan de kant laten staan wanneer het KMI dergelijke extreme weersomstandigheden voorspelt, waardoor het risico op ongelukken (en bijhorende verkeersellende) vermeden wordt. Als werknemers op dergelijke dagen van thuis uit kunnen werken, is dat immers niet alleen veiliger, maar ook economisch voordeliger omdat er minder werkuren aan filetijd verloren gaan.

Wanneer?

Men is overeengekomen dat van zodra het waarschuwingssysteem van het KMI voor een bepaalde regio code oranje (of rood) wegens risico op gladheid geeft, het thuiswerkalarm voor diezelfde regio in gang gezet wordt.  Naast de waarschuwing voor gladde wegen wordt dan bijkomend een oproep gedaan om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk.

Toestemming van de werkgever

De wet Peeters heeft de basis gelegd om occasioneel telewerk toe te laten.  Het gaat om arbeid die, door werknemers van wie de functie hiermee verenigbaar is, incidenteel en op niet regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie wordt uitgeoefend en dit om persoonlijke redenen of omwille van een overmachtssituatie. Extreme weersomstandigheden kunnen een dergelijke overmachtssituatie uitmaken.

Belangrijk is dat om van het occasioneel telewerk gebruik te kunnen maken, de werknemer het akkoord moet hebben van de werkgever. De werkgever die weigert, moet dit wel schriftelijk motiveren.

Uitwerken van een kader voor occasioneel telewerk

Om te vermijden dat in geval het thuiswerkalarm van kracht is, elke werknemer individueel de toestemming zou moeten vragen om van thuis uit te mogen werken, roept minister Peeters de bedrijven op om gebruik te maken van de mogelijkheid die de wet biedt om op bedrijfsniveau een kader voor occasioneel telewerk uit te werken. Hierin worden dan de modaliteiten en procedures opgenomen die in geval van occasioneel telewerk van toepassing zijn en hierbinnen zou dan ook een specifieke procedure voorzien kunnen worden waardoor in geval van thuiswerkalarm bijvoorbeeld een stilzwijgende toestemming geldt voor werknemers uit de beoogde regio(‘s) om thuis te werken.

Opgelet!  Ook de sectoren hebben de mogelijkheid om hierover een cao te sluiten.  Als dit het geval is, moet de onderneming uiteraard het sectoraal kader respecteren.

HDI vzw kan voor u een model van bijlage ‘occasioneel telewerk’ bij uw arbeidsreglement uitwerken.  Deze bevat ook, facultatief, een artikel over de mogelijkheid om thuiswerk automatisch toe te staan in geval van thuiswerkalarm.  Beschikt u al over een policy inzake occasioneel telewerk en wenst u enkel het artikel over het thuiswerkalarm te bekomen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Bronnen: Wet inzake werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017; website FOD WASO: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=47454.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.