Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid door corona en de opzegtermijn

Als een werkgever een werknemer ontslaat kan dit door het uitbetalen van de opzeg (door middel van een verbrekingsvergoeding) of door de werknemer de opzeg te laten presteren (door middel van een opzegtermijn).

Bepaalde afwezigheden hebben een schorsende werking op de opzegtermijn. De termijn stopt dan en hervat nadat de schorsende afwezigheid een einde heeft genomen.

Tot voor kort was het zo dat werkloosheid wegens overmacht geen schorsende werking had omdat overmacht een situatie impliceert die de werkgever ook plots is overkomen. De coronacrisis was hiervan een typevoorbeeld en dus werden de opzegtermijnen niet geschorst door de tijdelijke werkloosheid wegens corona.

Op dinsdag 5 mei 2020 heeft de kamercommissie sociale zaken een wetsvoorstel goedgekeurd om de tijdelijke werkloosheid wegens corona alsnog de opzegtermijn te laten schorsen.

Het is op dit moment afwachten of de parlementsleden uit de kamer voor volksvertegenwoordigers dit wetsvoorstel gaan aanvaarden en of dit een invloed zal hebben op de reeds gegevens opzegtermijnen. We volgen de actualiteit op de voet op en informeren u zo snel als mogelijk.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.