Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid in hard getroffen sectoren

Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel nog de sectoren en de werkgevers die hard getroffen zijn door de Coronacrisis nog steeds gebruik maken van de vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Dit kan tot en met 31 december 2020.

Voor meer uitleg omtrent hard getroffen werkgevers, verwijzen we u naar de infoflash van 05/08/2020.

Over wat we dienen te verstaan onder een ‘hard getroffen sector’ is lange tijd onduidelijkheid blijven bestaan.  De bevoegde minister heeft echter nu toch klaarheid kunnen scheppen door de lijst alsnog te publiceren.

Over welke sectoren gaat het?

Het gaat over de volgende sectoren, eventueel beperkt tot werknemers binnen die sector die welbepaalde activiteiten uitoefenen:

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's

 

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector

 

 

302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf

 

304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

 

314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector

 

333 Paritair Comité voor toeristische attracties

 

Wat is het gevolg hiervan?

Als u als onderneming niet hard getroffen was, kan u alsnog beroep doen op de verlengde tijdelijke werkloosheid wegens corona als uw onderneming voldoet aan de voorwaarden uit de hierboven vermelde lijst.

Dit betekent onder meer dat:

Bron:

https://www.nathaliemuylle.be/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-tot-einde-van-jaar-voor-zwaarst-getroffen-sectoren-en-bedrijven/

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.