Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid na corona-werkloosheid

In maart 2020 is de corona-crisis volop losgebarsten in België. Omdat veel ondernemingen hun deuren volledig of gedeeltelijk moesten sluiten, heeft de wetgever het systeem van corona-werkloosheid in het leven geroepen.

Corona-werkloosheid is een bijzondere vorm van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.  Er waren hogere uitkeringen, de werknemer was vrijgesteld van het indienen van een stempelkaart, er waren aparte regels rond de vergoedbaarheid,…

Corona-werkloosheid is dus een bijzonder stelsel van werkloosheid met aparte maar vooral sterk vereenvoudigde regels. Hieraan komt op 31/08/2020 een einde. Werkgevers zullen opnieuw beroep moeten doen op het algemeen stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

De wetgever beseft evenwel dat op 01/09/2020 de situatie op de Belgische arbeidsmarkt nog niet zal genormaliseerd zijn en past de regels rond economische werkloosheid tijdelijk aan tot 31/12/2020.

Economische werkloosheid voor arbeiders

De werkgever heeft de keuze om de arbeidsovereenkomst ofwel volledig ofwel gedeeltelijk te schorsen omwille van economische redenen.

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst volledig schorst, houdt dit in dat de werkgever gedurende 8 weken niet verplicht is om arbeid voor zijn werknemers te voorzien. Na die 8 weken is er een verplichte werkweek. (voorheen was er een verplichte werkweek na 4 weken volledige schorsing)

Opgelet, de werkgever is niet verplicht om arbeiders tijdens een volledige schorsing volledig op werkloosheid te plaatsen. De werkgever mag dit maar mag ook werkloosheidsdagen afwisselen met arbeidsdagen.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook gedeeltelijk schorsen omwille van werkloosheid. Dit kan de werkgever dan doorvoeren voor 18 weken (voorheen was dit 3 maanden), gevolgd door een verplichte werkweek. Vereist is wel dat er ofwel minder dan 3 werkdagen per week worden gepresteerd ofwel dat minder dan 1 werkweek op 2 wordt gepresteerd. Van zodra men vermoedt over die grenzen te zullen zitten, doet men beter beroep op een volledige schorsing.

Ter info, een verplichte werkweek is een ononderbroken periode van 7 kalenderdagen (bv. van WO t.e.m. DI van de volgende week).

Economische werkloosheid voor bedienden

Werkgevers kunnen zich ook beroepen op tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor hun bedienden. Voorheen was dit een heuse procedure die een erkenning van een onderneming in moeilijkheden inhield. Men vereenvoudigt die procedure tijdelijk zodat werkgevers gemakkelijker beroep kunnen doen op werkloosheid voor hun bedienden.

Werkgevers van bedienden zullen moeten kunnen aantonen dat er in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag sprake is van substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019.

De ondernemingen moeten een cao of een ondernemingsplan opstellen dat die omzetdaling aantoont. Ze moeten in dit plan ook opnemen dat er 2 opleidingsdagen per maand worden aangeboden aan de bedienden die ze op werkloosheid wensen te plaatsen.

De werkgever kan ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk te schorsen.

  • Volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst van de bediende gedurende minimum

1 week en maximum 24 weken per kalenderjaar.

  • Gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst met een regeling van ten minste

2 arbeidsdagen per week gedurende minimum 1 week en maximum 34 weken per kalenderjaar.

De spreiding van de schorsing heeft geen belang. Er moet geen week werkhervatting zijn tussen twee mededelingen.

Economische werkloosheid: formaliteiten

De wetgever heeft voornamelijk de mogelijke schorsingsperiodes uitgebreid en voor bedienden de voorwaarden enigszins vereenvoudigd. Voor het overige verandert er niets. Dit houdt in dat werkgevers de nodige formaliteiten ten aanzien van RVA en hun werknemers moeten naleven.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.