Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid overmacht opvang kinderen ten gevolge van corona

Werknemers hebben tot 31 december 2022 het recht om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen wanneer zij omwille van de coronapandemie moeten instaan voor de opvang van hun kinderen. Zo kan een werknemer afwezig zijn van het werk omdat hij een kind in quarantaine moet opvangen. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd wanneer men een kind moet opvangen omdat het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap gesloten is wegens coronamaatregelen. Zelfs wanneer een kind was ingeschreven voor een kamp of een georganiseerde kinderopvang dat werd afgelast wegens corona, kan deze aanvraag gebeuren. In deze gevallen kan de werknemer ook telewerk stopzetten.

Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld voor de opvang van een kind ontvangen een werkloosheidsuitkering ten bedrage van 65% van zijn (begrensde) loon. De werknemer moet dan wel arbeidsgeschikt zijn. Daarnaast kan de uitkering niet worden gecumuleerd met bepaalde nevenactiviteiten.

Vanaf 1 juli 2022 werd de vereenvoudigde procedure corona-overmacht afgeschaft. Dit betekent dat de werkgever een elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht samen met bewijsstukken zal moeten zenden naar de RVA. De werknemer dient het juiste attest aan de werkgever te bezorgen (verschillende attesten kunnen worden geconsulteerd op de website van RVA).

Contacteer gerust uw dossierbeheerder voor meer vragen omtrent de formaliteiten

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.