Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Toch cash betaling van loon? Sectorale akkoorden (o.a. PC 302) in onderhandeling

Via onze infoflash van 8 september 2016 informeerden wij u dat het loon van hand tot hand uitbetalen niet meer mogelijk is vanaf 1 oktober 2016. Wij vermeldden daarbij ook dat het loon in de toekomst nog enkel van hand tot hand kan worden uitbetaald als deze mogelijkheid voorzien is in een sectorale cao of door een impliciet sectoraal akkoord of sectoraal gebruik.

Sindsdien hebben enkele paritaire comités (zoals bv. PC 302 – hotelbedrijf, ) kennis genomen van het bestaan van een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand. Sectorale akkoorden zijn momenteel in onderhandeling. Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen wij u graag verder naar de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=44681)

 

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.