Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Toekenning van forfaitaire premie in juli 2016 voor PC 144,145 en 145.04

 

De vaste werknemer die ressorteert onder paritair comité 144, 145 of PSC 145.04 geniet op 1 juli 2016 van een forfaitaire premie ter waarde van 55 EUR. Op ondernemingsvlak kan de werkgever opteren voor een alternatief voordeel in plaats van de forfaitaire premie.

 

De omzetting naar een gelijkwaardig voordeel gebeurt door middel van een neerlegging van de CAO uiterlijk op 1 mei 2016. Een kopie dient te worden verstuurd naar de Voorzitter van het paritair comité 144, 145 of 145.04. Indien gekozen wordt voor de omzetting naar maaltijdcheques, dan kan er een verhoging plaatsvinden van 0,50 EUR/dag.

 

Naast de toekenning van de jaarlijkse premie is er een bijkomende toekenning van een forfaitaire premie aan seizoen – en gelegenheidsarbeiders in 144 en 145. In paritair comité 144 bedraagt de forfaitaire premie 5 EUR voor seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op de landbouwkaart hebben aangegeven.

In paritair comité 145 wordt een gelijkaardige forfaitaire premie toegekend als in paritair comité 144, met het verschil dat de forfaitaire premie 10 EUR bedraagt voor de seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. De referteperiode voor de forfaitaire premie loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 en de betaling gebeurt uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt.

De uitbetaling van de forfaitaire premie zal gerekend worden met de loonafrekening van de maand waarin 25/50 dagen zijn bereikt.

 

Bron: CAO 16/12/15, geen registratienummer, geldig van 2015 t.e.m. 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.