Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Uitstel van betaling mogelijk voor RSZ-bijdragen in het kader van de terreuraanslagen dd. 22/03/2016

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, heeft aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gevraagd soepelheid te tonen als werkgevers hun patronale lasten niet op tijd kunnen betalen omdat ze in financiële moeilijkheden zijn geraakt door de terreuraanslagen van 22/03/2016. De werkgevers kunnen hieromtrent uitstel van betaling vragen bij de RSZ.

 

Het basisprincipe dat bijdragen op tijd betaald moeten worden, blijft bestaan. Maar een werkgever die tijdelijke betalingsmoeilijkheden heeft als gevolg van de terreuraanslagen, kan de RSZ contacteren en uitstel van betaling vragen voor de sociale zekerheidsbijdragen. De RSZ kan aan de werkgever een “minnelijk afbetalingsplan” met maandelijkse betalingen voorstellen. De werkgevers betalen maandelijks voorschotten op de patronale lasten en elk kwartaal volgt een eindafrekening.

 

Werkgevers kunnen hun vraag richten tot de cel “Afbetalingsplan van de Inningsdienst” van de RSZ of kunnen hun vraag indienen via het speciaal daarvoor voorzien formulier op de portaalsite van de sociale zekerheid (NL: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

 - FR: https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/paymentplan/index.htm).

 

In het luikje “uw motivatie” op het formulier vult de werkgever dan in dat hij uitstel van betaling vraagt wegens de terreuraanslagen. De aanvraag tot een minnelijk afbetalingsplan wordt best zo spoedig mogelijk ingediend.

 

Bron:

- www.socialsecurity.be

- www.maggiedeblock.be

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.