Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Uitstel van betaling voorschotfacturen 3de kwartaal 2020

Van de RSZ kregen wij op 11/08/2020 de bevestiging dat er uitstel van betaling is voor de voorschotfacturen van het 3de kwartaal omwille van de Coronacrisis. Een officiële bron zal dit later ook nog bevestigen, maar wij willen onze klanten reeds verwittigen dat wij standaard geen voorschotfacturen zullen opmaken voor augustus en september.

De voorschotfactuur van juli werd reeds verstuurd alsook doorgestort naar de RSZ (indien betaald) waardoor dit niet meer kan worden teruggevorderd.

Als er ook voor het 4de kwartaal bevestiging is, zullen wij dit opnieuw communiceren.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.