Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Uitzonderlijke indexering van de forfaitaire onkostenvergoeding voor werkverplaatsingen met de eigen wagen

Aangezien de benzine- en dieselprijzen de laatste tijd fors zijn gestegen, heeft de Regering voorzien in een tijdelijke steunmaatregel voor werknemers die werkverplaatsingen doen met de eigen wagen.

Er werd beslist om de forfaitaire kilometervergoeding éénmalig en retroactief te verhogen tot € 0,4020 per kilometer voor de periode maart 2022 tot juni 2022.

De indexatie van de forfaitaire kilometervergoeding vindt normaal jaarlijks plaats. Er werd echter beslist om dit in de toekomst per kwartaal te laten plaatsvinden. Zo kan men de fluctuerende benzineprijzen sneller compenseren.

Vanaf 1 juli 2022 zou de forfaitaire kilometervergoeding dan verder verhoogd worden tot € 0,4170 per kilometer.

Om de werkgevers aan te moedigen om het maximale bedrag uit te betalen, voorziet de Regering een fiscale compensatie d.m.v. een belastingkrediet.

Bovenstaande steunmaatregel en regeling is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u op de hoogte.

Bron: Diverse nieuwsbronnen.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.