Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Uw werknemer kan zijn loopbaan op elk moment raadplegen op Mycareer.be

Eind augustus 2017 hebben ministers Kris Peeters en Maggie De Block de nieuwe loopbaantoepassing Mycareer.be geïntroduceerd. Dit geeft werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, in de vorm van een tijdlijn, een volledig overzicht van hun loopbaan voor alle tewerkstellingsperiodes en periodes van inactiviteit (werkloosheid of arbeidsongeschiktheid). Om toegang te verkrijgen tot die persoonlijke en vertrouwelijke gegevens wordt de elektronische identiteitskaart gebruikt (eID).

Deze databank kwam tot stand op initiatief van verschillende socialezekerheidsinstellingen (RSZ, RVA, RJV, RIZIV, enz.) en wordt beheerd door Sigedis en de RSZ. De gegevens zijn afkomstig uit de aangiften die de werkgevers, sociale verzekeringsfondsen, ziekenfondsen en uitbetalingsinstellingen indienen. Dit heeft als voordeel dat de toepassing voortdurend wordt bijgewerkt. Fouten of twijfels over de juistheid van de gegevens kunnen meteen online worden gemeld.

Welke gegevens zijn er te vinden op Mycareer.be en waarvoor kunnen die gebruikt worden?

In deze toepassing heeft de burger rechtstreeks toegang tot al zijn loopbaangegevens. Dat kan in heel wat situaties nuttig zijn, zoals:

  • als geheugensteuntje om een cv op te maken;
  • om zijn beroepsanciënniteit te bewijzen bij een nieuwe werkgever (vaststellen van een loonschaal, toegang tot tijdskrediet, in aanmerking komen voor bepaalde voordelen,...);
  • om een langetermijnvisie te ontwikkelen en een loopbaanplan uit te werken of professionele keuzes te maken;
  • om zijn sociale rechten in te schatten (pensioen, tijdskrediet, flexi-job,...).
  • De toepassing kan ook nuttig zijn voor professionals die zich bezighouden met begeleiding en ondersteuning van de loopbaan. Ook de federale diensten kunnen zich erop baseren om hun cliënten beter van advies te dienen.

De toepassing zal nog verder ontwikkeld worden. Zo zullen er extra gegevens zoals studentenjobs en leerovereenkomsten in worden opgenomen. Op termijn zal mycareer.be ook dienen als platform voor elektronische contracten. Ook zullen overheidsorganisaties erop kunnen voortbouwen om onlinediensten aan te bieden.

Bron: persbericht www.presscenter.org/files/ipc/media/source74637/persdossier_nl_250817.pdf

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.