Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vakantieattesten 2021 en 2022

Als werkgever zal u binnenkort, normaal in mei of juni, dubbel vakantiegeld moeten betalen aan de bedienden.

Indien de werknemers in dienst zijn gekomen in 2021 of 2022 kan u pas dubbel vakantiegeld betalen wanneer de werknemer u de vakantieattesten van de vorige werkgever heeft binnen gebracht. Wanneer de werknemer voordien als arbeider heeft gewerkt, zal hij geen vakantieattest moeten vragen aan zijn vorige werkgever maar wel een vakantiecheque aan de RJV of de uitbetalingsinstelling.

Bedienden, afkomstig van een failliete werkgever, zullen hun vakantieattest moeten vragen aan de aangestelde curator of het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.