Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2017: indexatie loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet

Bij het begin van ieder jaar worden de geïndexeerde loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast.

 

Door de wet op het eenheidsstatuut zijn de loonbedragen niet meer relevant voor het proefbeding, het sollicitatieverlof en de nieuwe opzeggingstermijnen sinds 1 januari 2014. De geïndexeerde loongrenzen blijven echter wel relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

 

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2017 zijn:

 

wettelijk bedrag

geïndexeerd bedrag in 2017

€ 16.100

€ 33.472

€ 32.200

€ 66.944

 

Het bedrag van € 33.472 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding (laagste grens). De grens van € 66.944 gaat over de toepassing van het  concurrentiebeding (hoogste grens) en het scheidsrechterlijk beding.

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2017 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), B.S. 25 november 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.