Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018: Bedrijfswagen inruilen voor cash geld wordt mogelijk

De ministerraad van 29 september 2017 keurde een voorontwerp van wet goed waardoor de werknemer die dat wenst zijn bedrijfswagen kan inruilen tegen een mobiliteitsvergoeding. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werknemers dus hun bedrijfswagen onder bepaalde voorwaarden inruilen voor cash geld. Dit initiatief van de regering is een eerste stap om bedrijfswagens van de weg te halen.

 

Werknemers die beschikken over een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik, kunnen deze vanaf volgend jaar inruilen voor een financieel interessante mobiliteitsvergoeding.

 

De wetgeving gaat uit van een dubbele keuzevrijheid, zonder verplichting.  Zowel de werkgever als de werknemer kunnen vrij beslissen om er wel of niet aan deel te nemen.  Om misbruik te voorkomen, moet de wagen al een zekere tijd deel uitmaken van het loonpakket.

 

De mobiliteitsvergoeding wordt sociaal en fiscaal voordelig behandeld.  Bv.: een dieselwagen met cataloguswaarde van 31.000 EUR en een CO2-uitstoot van 108 gr/km en tankkaart, levert een bruto mobiliteitsvergoeding op van 531 EUR per maand.  Het kost de werkgever 570 EUR per maand. De werknemer houdt er maandelijks netto 487 EUR aan over.

 

Met het netto bedrag moet de werknemer voortaan zijn woon-werkverkeer financieren.  De werkgever is niet meer verplicht tussen te komen in de kosten daarvan.

 

Bron: Nieuwsbericht op www.knack.be

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.