Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018 - Bijkomende voorwaarde voor de Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers

Vanaf 1 januari 2018 wordt de doelgroepvermindering oudere werknemers niet meer toegekend als de oudere werknemer in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties levert. In onze infoflash van 27 oktober 2017 kon u daar al informatie over terugvinden. Op 14 december 2017 werd het decreet, waarin de wijziging opgenomen is, officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Daarmee wil de Vlaamse regering een einde maken aan het feit dat de werkgevers een Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers blijven genieten voor werknemers die met behoud van (gedeeltelijk) loon vrijgesteld worden van het leveren van arbeidsprestaties.

 

In 2 uitzonderingsgevallen blijft het recht op de doelgroepvermindering wel behouden:

•             in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte, tijdelijke werkloosheid, vakantie,…);

•             bij de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.

 

Bron: Decreet van 1 december 2017 houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, B.S. 14 december 2017.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.