Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018 - Elektronische melding van detachering via SIPSI betalend

Alle buitenlandse werkgevers die werknemers naar Frankrijk detacheren moeten een voorafgaandelijke melding “déclaration de détachement” verrichten via de online tool SIPSI (www.sipsi.travail.gouv.fr). In de transportsector geldt een gelijkaardige verplichting tot een voorafgaandelijke melding “attestation de détachement” via SIPSI.

 

Vanaf 1 januari 2018 zullen werkgevers, onder voorbehoud van publicatie van een decreet, een vergoeding moeten betalen aan de Franse Staat voor het gebruik van deze online tool. Er wordt een bijkomende administratieve kost van 40 EUR per aangifte (per gedetacheerde werknemer) aangerekend.

 

De melding via SIPSI is maximaal 6 maanden geldig. De detacheringsverklaring of – attest wordt pas na de betaling afgeleverd.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.