Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018 - Nieuwe drempels voor loonbeslag en -overdracht

De loonbedragen die vatbaar zijn voor overdracht of beslag werden zoals elk jaar aan het indexcijfer aangepast en zijn ondertussen ook officieel in het Belgisch Staatsblad verschenen. De nieuwe bedragen toepasselijk voor elke betaling vanaf 1 januari 2018 worden 1.105, 1.187, 1.309 en 1.432 euro bedragen (in plaats van 1.085, 1.166, 1.286 en 1.407 euro).

 

Deze bedragen kunnen met 68 euro (in plaats van 67 euro) per kind ten laste verhoogd worden.  

 

Opgelet! Deze grenzen zijn niet van toepassing wanneer het beslag of de overdracht betrekking heeft op het innen van alimentatiegeld. Deze regel is van toepassing zowel voor het beslag en de overdracht als voor de loondelegatie.

 

Inkomsten voortvloeiend uit loontrekkende of gelijkgestelde activiteiten of uit zelfstandige activiteiten

De inkomsten uitgekeerd ten gevolge van een activiteit als loontrekkende of van gelijkgestelde activiteiten en de inkomsten als zelfstandige kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

 

-ten belope van 20% tussen 1.105,01 en 1.187 euro (maximum 16,40 euro);

-ten belope van 30% tussen 1.187,01 en 1.309 euro (maximum 36,60 euro);

-ten belope van 40% tussen 1.309,01 en 1.432 euro (maximum 49,20 euro);

-volledig boven de 1.432 euro (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.105 euro zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

 

Vervangingsinkomens

De vervangingsinkomens kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

 

-ten belope van 20% tussen 1.105,01 en 1.187 euro (maximum 16,40 euro);

-ten belope van 40% tussen 1.187,01 en 1.432 euro (maximum 98 euro);

-volledig boven de 1.432 euro (onbeperkt bedrag).

 

De bedragen tot 1.105 euro zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

 

 Bron: Koninklijk besluit van 17 december 2017, Belgisch Staatsblad van 27 december 2017.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.