Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2019 – Nieuw stelsel outplacement bij medische overmacht

Het ontwerp van wet inzake arbeidsdeal voorziet vanaf 1 januari 2019 ook een outplacementaanbod ter waarde van 1.800 euro indien de arbeidsovereenkomst een einde neemt via medische overmacht. Voordien bestond enkel het algemene outplacement (bij 30 weken opzeg of meer) en het bijzondere outplacement (45+ regeling). Indien het einde van de arbeidsovereenkomst wordt ingeroepen conform artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 (medische overmacht  in relatie met het overeengekomen werk) zal de werknemer voortaan ook recht hebben op een outplacementaanbod.

  1. Verplicht outplacement bij medische overmacht

Het outplacementaanbod bij medische overmacht is ter waarde van 1.800 euro en voorziet in een begeleiding van 30 uren in een periode van maximum 3 maanden.

Enkele aandachtspunten:

  • Merk op dat deze begeleidingsperiode een kortere periode voorziet dan de periode zoals voorzien in de bestaande stelsels outplacement (60 uren in periode van 12 maanden).
  • De timing van het aanbod is eveneens een aandachtspunt. Binnen de 15 dagen nadat de overeenkomst een einde nam door het inroepen van medische overmacht moet een concreet en passend outplacementaanbod worden geformuleerd aan de betrokken werknemer. De werknemer heeft vervolgens 4 weken de tijd om in te gaan op het specifieke aanbod in kwestie.

Er zijn, naar analogie met bestaande stelsels outplacement, afspraken voorzien voor situaties waarbij de werknemer in kwestie een herintrede doet op de arbeidsmarkt zonder daarom het voorzien saldo aan begeleiding te hebben (op)gebruikt.

2. Vrijstelling

Er moet geen outplacementaanbod medische overmacht gebeuren indien :

  • uit een medisch getuigschrift blijkt dat de betrokken werknemer definitief niet meer in staat zal zijn om een herintrede op de arbeidsmarkt te doen;
  • indien de werkgever ressorteert onder een sector waarbij via algemeen verbindend verklaarde CAO het Fonds van Bestaanszekerheid de verplichting inzake outplacement overneemt.
Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.