Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2019 - Uitbreiding Vlaamse Ondersteuningspremie

Werkgevers die een persoon met een arbeidsbeperking aanwerven, kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming ontvangen van de VDAB in de vorm van een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).

Vanaf 1 januari 2019 zal de Vlaamse Ondersteuningspremie uitgebreid worden met een VOP van bepaalde duur voor een periode van 2 jaar. Daarnaast zal ook de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen versoepeld worden.

Werknemers die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden omwille van een ernstige aandoening waarin nog progressie mogelijk is, m.a.w. personen met een (nog) niet stabiele arbeidsbeperking, kunnen vanaf 1 januari 2019 een aanvraag voor de toekenning van een Vlaamse Ondersteuningspremie voor bepaalde duur bij de VDAB indienen. Deze VOP van bepaalde duur is beperkt tot een periode van maximum 2 jaar en de toegekende premie bedraagt 20% van het geplafonneerd referteloon. Nadien kan in bepaalde gevallen nog een verlenging of een verhoging van de VOP aangevraagd worden.

Vanaf 2019 worden er ook een aantal wijzigingen doorgevoerd om de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen aantrekkelijker te maken. Zo wordt het minimum jaarlijks netto belastbaar inkomen verlaagd van € 15.000 naar € 13.500. Wanneer dit netto belastbaar inkomen niet gerealiseerd wordt, dan zal dit bovendien niet meer leiden tot een terugvordering van de betaalde premies voor dat jaar, maar enkel tot een opschorting van betaling. Het wordt vanaf volgend jaar voor zelfstandigen ook mogelijk om mits specifieke motivatie een verhoogde VOP van 60% aan te vragen bij de VDAB.

Bron: Nieuwsbericht Departement Werk en Sociale Economie van 18 december 2018

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.