Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verhoging bedragen van de geschenken aan de werknemer

De ministerraad heeft onlangs een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de aanpassing van de bedragen van de geschenken van de werkgever bij bepaalde gebeurtenissen aan de evolutie van de levensduurte. De bedoeling hiervan is de bedragen van de geschenken die een werkgever kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, een pensionering of een huwelijk te verhogen.

Het ontwerp voorziet concreet in de volgende aanpassingen van de bestaande bedragen:

  • geschenken naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar: verhoging van € 35 naar 40 EUR;
  • geschenken voor een eervolle onderscheiding: verhoging van 105 naar 120 EUR;
  • geschenken voor pensionering: verhoging van 35 naar 45 EUR per dienstjaar en verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 EUR naar 120 en 1.000 EUR;
  • geschenken ter gelegenheid van een huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning: verhoging van 200 naar 245 EUR.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. We houden u op de hoogte van de effectieve inwerkingtreding van het koninklijk besluit.

Bron: Persbericht ministerraad d.d. 4 mei 2018, www.presscenter.be.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.