Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verhoging forfaitaire vergoeding voor thuiswerk vanaf 1 september 2022

Wanneer de werknemer structureel en op regelmatige basis (lees: gemiddeld 8 uren per week) van thuis werkt, kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat over de terbeschikkingstelling van materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

De kantoorvergoeding bedroeg sedert 1 juni 2022 maximaal € 140,15 per maand. De RSZ heeft nu beslist om deze vergoeding op te trekken naar € 142,95 per maand met ingang van 1 september 2022.

Ter info willen we nog eens meegeven dat de werkgever de volgende extra onkostenvergoedingen kan geven:

  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting  en -abonnement; EN
  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privécomputer met randapparatuur; OF
  • maximum € 10,00 per maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (€ 5,00 per maand per item gedurende maximaal 3 jaar).

Bron: Administratieve instructies RSZ 2022/3.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.