Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op de website van de RVA verscheen op 7 mei 2020 een update met betrekking tot de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus COVID-19.

Omwille van het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, werden de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht werd initieel voorzien tot en met 19 april 2020. Eerder werd deze vereenvoudigde procedure reeds verlengd tot en met 31 mei 2020. Zopas heeft de minister van Werk deze procedure nogmaals verlengd tot en met 30 juni 2020.

Bron: www.rva.be 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.