Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verruimde stagebonus voor leerlingen in Vlaanderen officieel

In een vorig nieuwsbericht lieten we u al weten dat er een verruimde stagebonus op komst was voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 voor ondernemingen in Vlaanderen die een leerwerkplek aanbieden. De verruimde stagebonus kan, in tegenstelling tot de bestaande stagebonus, ook verkregen worden voor leerlingen ouder dan 18 jaar. De uitbreiding werd onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hieronder herhalen we nog even de belangrijkste punten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gewone stagebonus dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:

  • De onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding: een overeenkomst alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of een deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  • De onderneming die de jongere opleidt, is gevestigd in het Vlaamse Gewest;
  • De onderneming leidt de jongere minstens 3 maanden op in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

De leerling moet wel jonger zijn dan 18 jaar op 1 september van het betrokken schooljaar.

De voorwaarden voor de verruimde stagebonus zijn dezelfde, met als extra voorwaarde dat de werkgever niet reeds in aanmerking mag komen voor de gewone stagebonus. In de praktijk komt dit er op neer dat de verruimde stagebonus kan toegepast worden voor leerlingen van 18 jaar en ouder.

Bedrag

De gewone stagebonus kan maximaal 3 keer per jongere toegekend worden en bedraagt:

  • € 500 bij de eerste toekenning;
  • € 500 bij de tweede toekenning;
  • € 750 bij de derde toekenning.

De verruimde stagebonus bedraagt € 500 en kan één keer per schooljaar aangevraagd worden.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verloopt normaliter via de school. De werkgever blijft wel zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van de aanvraag.

Het aanvraagformulier en de verdere procedure is terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023, BS 29 april 2022.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.