Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vlaamse Regering keurt conceptnota van Vlaams horecabeleidsplan goed

Eind maart werd het horecabeleidsplan voorgesteld door Vlaams Minister van Toerisme Ben Weyts en Vlaams Minister van Werk en Economie Philippe Muyters.

 

Met dit plan wil Vlaanderen vanuit haar bevoegdheden een impuls geven aan de sector en bepaalde knelpunten wegwerken en opportuniteiten versterken. Het plan is overkoepelend en kadert binnen verschillende beleidsdomeinen.

 

Er wordt in dit kader ook een ‘taskforce horeca’ opgericht, waarin een vertegenwoordiger van Horeca Vlaanderen en telkens één vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen, het Departement internationaal Vlaanderen, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, het Departement Onderwijs, Kind & Gezin en het Vlaams Energieagentschap zetelen.

 

De taskforce zal minstens twee keer per jaar samenkomen en is verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering van het horecabeleidsplan.

 

Bron: Beslissingen van de Vlaamse regering van 25 maart 2016, www.vlaanderen.be.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.