Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing Corona

Indien werknemers tijdelijk werkloos werden gesteld in de periode tussen 12.03.2020 en 31.05.2020 kan er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toegepast worden en dit voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Dit geldt voor ondernemingen die gedurende minstens 30 opeenvolgende (ononderbroken) kalenderdagen een beroep gedaan hebben op tijdelijke werkloosheid omwille van Corona. Het volstaat dat er op elke dag van de voornoemde periode minstens 1 werknemer in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst. 

Bovendien mag de onderneming tussen 12.03.2020 en 31.05.2020 geen eigen aandelen ingekocht hebben of dividenden hebben uitgekeerd (met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves) en mag er ook geen ongerechtvaardigde link met een vennootschap in een belastingparadijs zijn.

Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing toegepast worden. De vrijstelling bedraagt 50 % van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing voor de maand mei en de bedrijfsvoorheffing voor de respectievelijk de maand juni, juli, en augustus 2020.

HDI vzw past de vrijstelling BV enkel toe als er aan alle voorwaarden is voldaan. Er volgt nog een mail naar de klanten met de vraag om een verklaring in te vullen en ons te bezorgen. Enkel als de verklaring is ingevuld en bezorgd, kunnen wij de vrijstelling BV toepassen. 

 

Bron: Wet 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (1), BS 23 juli 2020.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.