Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Wanneer is een tachograaf verplicht?

Sinds 5 augustus 2005 is de digitale tachograaf verplicht in alle lidstaten van de Europese Unie, evenals in Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden en de rijsnelheid van vrachtwagenchauffeurs. Indien uw personeel vrachtwagens bestuurt van minstens 3,5 ton MTM, dient in de vrachtwagen een tachograaf geïnstalleerd te zijn en moet de chauffeur de rij- en rusttijden naleven. Deze verplichting geldt niet enkel voor de transportsectoren, maar ook voor andere sectoren zoals de bouw, land- en tuinbouwbedrijven, voedingsnijverheid, metaal, enz.

 

Een aantal voertuigen zijn evenwel vrijgesteld van de verplichting om een tachograaf te installeren en/of te gebruiken: enerzijds zijn er Europese vrijstellingen die gelden in alle lidstaten van de EU. Daarnaast heeft België ook een aantal vrijstellingen voorzien die enkel gelden voor het Belgisch grondgebied.

 

 1. Europese vrijstellingen

 

 • voertuigen met een MTM van maximum 7,5 ton die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep en die enkel binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden gebruikt en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de chauffeur is;
 • voertuigen met een toegestane maximumsnelheid van 40 km per uur;
 • voertuigen die speciaal voor medische doeleinden worden gebruikt;
 • voertuigen die  speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen, binnen een straal van 100 km rond hun standplaats;
 • voertuigen die op de weg worden beproefd met het oog op de technische ontwikkeling, reparatie of onderhoud, en nieuwe of vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen;
 • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer met een MTM van maximum 7,5 ton;
 • enz.

 

2. Belgische vrijstellingen

 • voertuigen gebruikt door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming;
 • landbouw- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor land- of bosbouwwerkzaamheden, binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming;
 • voertuigen die uitsluitend gebruikt worden op wegen binnen hubfaciliteiten zoals havens, intermodale overslagcentra en spoorwegterminals;
 • voertuigen met de aard “kraanauto”;
 • voertuigen voorzien van een betonpomp of hoogtewerker;
 • enz.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.