Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Welke CO2-uitstoot bepaalt vanaf 1 januari 2021 het belastbaar voordeel voor bedrijfswagens?

Huidige situatie

Door nieuwe Europese regelgeving wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens sinds enige tijd berekend door de zgn. WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Deze WLTP-test vervangt de vroegere NEDC-methode en houdt beter rekening met de reële rijomstandigheden en met de uitrustingsopties van het voertuig. Het gevolg is wel dat de CO2-uitstoot, gemeten met de nieuwe WLTP-methode in de meeste gevallen hoger ligt, waardoor de bedrijfswagens duurder worden.

Om het effect van de nieuwe WLTP-norm wat te milderen, moeten autoconstructeurs tot en met eind december 2020 een theoretische NEDC-waarde, ook wel NEDC 2.0-waarde genoemd, berekenen. De fiscus houdt tot dan rekening met de CO2-uitstoot op basis van deze NEDC-methode.

Situatie vanaf 2021

Vermeldingen op het gelijkvormigheidsattest

Vanaf 1 januari 2021 mogen autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een NEDC 2.0-waarde berekenen, maar dit is niet verplicht.

Enkel voor nieuwe personenwagens waarvan de gemeten NEDC CO2-waarde minder dan 50 gram CO2 per kilometer bedraagt, moeten de autoconstructeurs tot en met 31 december 2022 een NEDC 2.0-waarde op het gelijkvormigheidsattest vermelden.

Ook in het geval dat de autoconstructeur de NEDC 2.0-waarde optioneel op het gelijkvormigheidsattest vermeldt, zal de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) deze NEDC 2.0 waarde verder blijven registeren.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2021 de volgende 3 situaties mogelijk zijn:

  • het voertuig is gehomologeerd volgens de oude NEDC-test en het gelijkvormigheidsattest vermeldt enkel een NEDC-waarde;
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en het gelijkvormigheidsattest vermeldt zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde; of
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en het gelijkvormigheidsattest vermeldt enkel een WLTP-waarde.

Toepasselijk CO2-uitstootgehalte

De huidige wetgeving voorziet dat er bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer rekening moet worden gehouden met het CO2-uitstootgehalte van het voertuig zoals dat beschikbaar is bij de DIV. Er wordt echter niet verduidelijkt of het daarbij gaat om de NEDC-waarde of de WLTP-waarde.

Daarom bepaalde de FOD Financiën zelf dat er bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard rekening moet worden gehouden met:

  • de NEDC CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

Dit standpunt is van toepassing tot er eventuele nieuwe wetsbepalingen daaromtrent in werking zouden treden.

U kan het gelijkvormigheidsattest van het voertuig raadplegen om na te gaan of een voertuig over twee CO2-uitstootgehaltes beschikt. De NEDC-waarde wordt vermeld in de rubriek 49.1. De WLTP-waarde staat vermeld in de rubriek 49.4.

Het inschrijvingsbewijs uitgereikt vóór 1 juli 2019 vermeldt echter maar één waarde en verduidelijkt niet of het om NEDC-waarde of WLTP-waarde gaat. Sinds 1 juli 2019 vermeldt het inschrijvingsbewijs zelfs geen enkele CO2-waarde meer. Via de applicatie ‘Mijn voertuig, mijn plaat’ op de website van de DIV kan u de CO2-waarde van het voertuig opvragen door het chassisnummer in te vullen.

Zoals hierboven vermeld, wordt er rekening gehouden met de NEDC-waarde of de WLTP-waarde zoals die beschikbaar is bij de DIV. In principe stemmen deze NEDC-waarde of WLTP-waarde overeen met de NEDC-waarde vermeld in de tabel in rubriek 49.1 en de WLTP-waarde vermeld in de tabel in rubriek 49.4 van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig.

Wanneer enkel het gelijkvormigheidsattest een CO2-uitstootgehalte vermeldt, maar het inschrijvingsbewijs niet en de DIV beschikt over geen enkel gegeven over het CO2-uitstootgehalte, moet er voor de berekening van het voordeel van alle aard rekening worden gehouden met het volgende CO2-uitstootgehalte:

  • voertuig aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 205 g/km;
  • voertuig aangedreven door een dieselmotor: 195 g/km.

 

Gelieve met deze instructies van de overheid rekening te houden als u ons de CO2-uitstoot van een bedrijfswagen doorgeeft.

 

Bron: FOD Financiën: gedetailleerde FAQ over de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig en Administratieve instructies RSZ, 2019/1.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.