Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Werft u een nieuwe werknemer aan?

Werft u een nieuwe werknemer aan? Misschien komt deze in aanmerking voor een RSZ-doelgroepvermindering en/of premie.

We hebben voor u een overzicht gemaakt van de mogelijke RSZ-doelgroepverminderingen en/of premie die van toepassing kunnen zijn wanneer u een nieuwe werknemer in dienst neemt. Tevens kan u via de linken oa. bijkomende info vinden over de voorwaarden die voldaan moeten worden om in aanmerking te komen.

Via deze link kan u het overzicht raadplegen.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.