Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Wie betaalt dag ziekte van werknemer, indien die dag valt op een feestdag?

Ononderbroken ziekteperiode

Indien de feestdag valt binnen de eerste 30 kalenderdagen na aanvang van de ziekteperiode, dan moet u als werkgever deze feestdag betalen.

Indien de feestdag daarentegen na de 30ste kalenderdag na aanvang van de schorsing valt, dan betaalt de mutualiteit deze feestdag.

 

Herval

Indien u een werknemer in dienst heeft die na een werkhervatting van minder of meer dan 14 dagen hervalt en terug arbeidsongeschikt wordt, dan bent u als werkgever weer verplicht om de feestdag te betalen die binnen de 30 kalenderdagen van de tweede schorsing valt.

Enkel wanneer de werkhervatting beschouwd moet worden als een mislukte poging tot werkhervatting (bv. wanneer de werkhervatting slechts enkele uren duurde), dan begint er geen nieuwe periode van 30 kalenderdagen te lopen en blijft de ongeschiktheidsperiode gewoon doorlopen.

 

Opeenvolgende schorsingen

Uw werknemer neemt vakantie van 24 april 2017 tot en met 7 mei 2017. Vanaf 8 mei 2017 wordt hij ziek en hij blijft ziek tot en met 9 juni 2017. Moet u de feestdagen in die periode betalen?

 

U moet de feestdagen betalen tijdens de volledige duur van de schorsing wegens jaarlijkse vakantie. De feestdag van 1 mei 2017 moet u dus betalen. Nadien wordt uw werknemer ziek en geldt de regel dat u alle feestdagen moet betalen binnen de 30 kalenderdagen na aanvang van de ziekte. De periode van 30 dagen start op 8 mei 2017; bijgevolg moet u ook de feestdagen van 25 mei 2017 (O.L.H.-Hemelvaart) en 5 juni 2017 (Pinkstermaandag) betalen.

 

M.a.w. wanneer verschillende schorsingen elkaar opvolgen, dan begint bij elke nieuwe schorsingsgrond een nieuwe periode van gedekte feestdagen te lopen.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.