Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Wijziging periode voor de verhoogde kostenaftrek van laadstations en de cumulatie met de investeringsaftrek

De overheid heeft de aankoop van laadpalen willen aanmoedigen door een verhoogde kostenaftrek te voorzien, degressief in de tijd.

Zo werd de aftrek verhoogd tot 200% voor de afschrijving van publiek toegankelijke laadpalen waarin werd geïnvesteerd tijdens de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022 en tot 150% voor de afschrijving van publiek toegankelijke laadpalen waarin werd geïnvesteerd tijdens de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024.

De toepassingsperiode voor de verhoogde kostenaftrek van 150% wordt door een wetswijziging nu uitgesteld naar 1 april 2023. Bijgevolg wordt de termijn van de verhoogde kostenaftrek van 200% verlengd.

De reden hiervoor zou zijn dat de levering van onderdelen voor laadpalen grote vertragingen oploopt. Dit zou tot gevolg hebben dat voor ondernemingen die in de loop van 2022 beslissen te investeren in laadstations de kans bestaat dat de installatie van onderdelen pas in 2023 kan plaatsvinden waardoor ze geen gebruik zouden kunnen maken van de verhoogde kostenaftrek van 200%.

Door de aanpassing wordt bijgevolg de periode waarin de investering wordt gedaan om gebruik te maken van de verhoogde aftrek aan 200% verlengd tot 31 maart 2023.

Bovendien wordt nog aangegeven dat de verhoogde kostenaftrek wordt uitgesloten van enige cumul met de investeringsaftrek. Tot slot wordt de aanmeldingsplicht inzake de verhoogde aftrek van publiek toegankelijke laadstations opgeheven.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.