Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Wijziging verplichting woonplaatsverklaring bij tewerkstelling van seizoenarbeiders

Buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw betalen een bevrijdende bedrijfsvoorheffing op voorwaarde dat zij een woonplaatsverklaring bezorgen aan de werkgever. De seizoenarbeider moet deze verklaring bezorgen aan de werkgever uiterlijk op de dag van de eerste betaling van de bezoldigingen.

De werkgever moest op zijn beurt deze verklaring bezorgen aan de fiscus. Deze laatste verplichting heeft de wetgever nu gewijzigd. De werkgever moet de woonplaatsverklaring enkel nog ter beschikking houden van de fiscale administratie.

Daarnaast voorziet de wetgever bijkomend nog dat de seizoenarbeider steeds opnieuw een woonplaatsverklaring moet bezorgen aan zijn werkgever wanneer hij met verschillende overeenkomsten voor seizoenarbeid meer dan één keer over het belastbaar tijdperk wordt tewerkgesteld bij dezelfde werkgever.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.