Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Ziekte tijdens economische werkloosheid

Wanneer er gebrek aan werk is wegens economische oorzaken, kan de werkgever zijn arbeiders tijdelijk werkloos stellen. De werkgever heeft de verplichting om eerst een aanvraag te verrichten voor de periode werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA waar de exploitatiezetel van de onderneming gelegen is. Vervolgens dient hij telkens de eerste dag van de maand per werknemer te melden aan de RVA. Gedurende de periode van economische werkloosheid zal de werknemer een werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA.

 

Wat moet u, als werkgever, doen met de arbeiders die op het moment van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen afwezig zijn tengevolge van ziekte of ongeval? Moet u, als werkgever, de arbeider betalen?

 

Ingeval van ziekte tijdens een effectieve periode van tijdelijke werkloosheid krijgt de arbeider een vergoeding van het ziekenfonds. Als effectieve periode wordt begrepen dat de werkgever reeds de intentie had om de werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten. Met andere woorden diende er reeds een melding van de eerste dag te zijn gebeurd. Indien de arbeider na afloop van periode van tijdelijke werkloosheid nog steeds ziek is, moet de werkgever het saldo aan gewaarborgd loon wel betalen. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van onderstaand voorbeeld:

U, als werkgever, vraagt de economische werkloosheid aan van 07/03/2016 tot en met 03/04/2016. De eerste werkloosheidsdag is 07/03/2016 en wordt ook gemeld aan de RVA. Als u een medisch attest van de arbeider ontvangt waarop een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte vermeld staat vanaf 23/03/2016 zal u tijdens deze ziektedagen geen gewaarborgd loon dienen te betalen. De werknemer zal een uitkering ontvangen van zijn mutualiteit.

 

Opgelet! Indien er geen melding verricht is van de eerste werkloosheidsdag in het kader van tijdelijke werkloosheid met economische reden, zal de arbeider recht hebben op gewaarborgd loon. Als er louter een aanvraag van een periode tijdelijke werkloosheid is, maar de werkgever geen intentie heeft de werknemers thuis te laten, zal de werknemer tijdens ziekte recht hebben op gewaarborgd loon van de werkgever.

 

Bron: www.rva.be.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.