Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Ziektebriefje voor één dag

In het Begrotingsakkoord in oktober 2021 werd beslist dat niet langer een ziekteattest voorgelegd zal moeten worden bij één dag afwezigheid. Thans hebben de bevoegde ministers deze regeling verder uitgewerkt en afgeklopt. De definitieve tekst dient wel nog gepubliceerd te worden en de regeling is op vandaag nog niet in werking, maar we wilden jullie reeds het volgende meegeven.

De regeling zou (onder voorbehoud) als volgt zijn:

  • Het gaat enkel over ziektebriefjes wanneer je één dag niet aanwezig kan zijn op het werk. Zodra je meer dagen afwezig bent, moet je alsnog een doktersattest kunnen voorleggen.
  • Een werknemer kan tot drie keer per jaar één dag afwezig zijn op het werk wegens ziekte zonder ziektebriefje. Vanaf de vierde keer moet er wel een ziekteattest bezorgd worden voor één dag ziekte.
  • De regeling is niet van toepassing voor KMO’s. Onder KMO’s worden bedrijven met minder dan vijftig werknemers begrepen. Deze bedrijven kunnen verder een ziekteattest blijven eisen voor ziekte van één dag.  

Wanneer de definitieve tekst in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is en de datum van inwerkingtreding bekend is, zullen wij jullie hierover opnieuw informeren.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.