Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Zomerse temperaturen: beschermingsmaatregelen en tijdelijke werkloosheid

Gezien de zomerse temperaturen die eraan komen, kunnen uw werknemers recht hebben op een aantal extra beschermingsmaatregelen.

Wanneer is het te warm?

Voor de blootstelling aan warme temperaturen, worden de actiewaarden voor blootstelling vastgesteld uitgaande van de WBGT-index in functie van de fysieke werkbelasting. Met andere woorden, de inspanning voor een bepaald werk in combinatie met de gemeten vochtigheid en temperatuur zal bepalen welke beschermingsmaatregelen nodig zijn. De arbeidsarts stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt.

Beschermingsmiddelen

Als de maximumtemperatuur overschreden wordt, moet de werkgever:

  • Beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, …) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld;
  • Gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken;
  • Binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren.

De werkgever moet ook rusttijden toestaan wanneer de hinder voortduurt, wat kan blijken uit rondvraag bij de werknemers.

Het kan aangewezen zijn om uw uurroosters op deze warme dagen tijdelijk aan te passen, in onderling akkoord met uw werknemers. Er dient dan een bijlage bij de arbeidsovereenkomst te worden gevoegd. De uurroosters dienen wel te vallen binnen de mogelijkheden uit het arbeidsreglement. Let op: voor zes uur ‘s ochtends is er sprake van nachtarbeid. Indien uw onderneming reeds gebruikt maakt van het systeem van glijtijden, kan de werknemer afhankelijk van de weersomstandigheden binnen de toegelaten grenzen uiteraard zelf beslissen wanneer hij werkt.

Bij vragen neemt u best contact op met uw arbeidsgeneeskundige dienst om na te gaan welk beschermingsmiddel u moet voorzien.

Opmerking: Ook tegen verhoogde ozonconcentraties bij aanhoudend warm weer neemt u best preventieve maatregelen als werkgever, zeker voor werknemers die in openlucht werken. Voorbeelden zijn: zwaarste werk in de ochtend laten plaatsvinden, overwerk vermijden, rustpauzes, schaduw voorzien met zonnedak…

Let op: Het is verstandig uw telewerkers te wijzen op de risico’s bij hittetemperaturen, aangezien ook zij bescherming genieten.

Tijdelijke werkloosheid

Bovendien kan de werkgever bij deze temperaturen beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Dan krijgt uw werknemer werkloosheidsuitkeringen van de RVA, in sommige sectoren aangevuld met een vergoeding uit een fonds voor bestaanszekerheid (bv. in de bouwsector).

De tijdelijke werkloosheid wegens ‘slecht’ weer (i.e. ook hitte) is alleen mogelijk voor arbeiders, uitzendkrachten en jongeren met een alternerende opleidingsovereenkomst. De werknemers moeten wel eerst hun volledige inhaalrustdagen uitputten (uitgezonderd de sectoraal vastgelegde inhaalrustdagen in de bouwsector).

In dit geval bent u als werkgever verplicht om de eerste dag van de werkelijke schorsing wegens slecht weer (of de werkdag die daarop volgt) in elke kalendermaand onmiddellijk op elektronische wijze mee te delen aan het RVA-kantoor van de plaats waar de uitbatingszetel van uw onderneming is gevestigd. U kan ons hiervoor contacteren.

BRONNEN:

Rechten van werknemers bij warm weer - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017042827

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.