Onze diensten

Dossierbeheer

  • Berekening van lonen en afleveren van sociale documenten
  • Afhandelen briefwisseling

Uniek is wellicht het feit dat een dossierbeheerder bij Handel Diensten & Industrie vzw instaat voor het volledige beheer van de dossiers.

De werkgever kan omzeggens voor al zijn problemen bij dezelfde persoon terecht.

Alleen in precaire of complexe gevallen wordt de werkgever doorverwezen naar de juridische of financiƫle dienst.
Een dergelijke organisatie vergt van de dossierbeheerders een all-round kennis en een gedegen opleiding.

Dossierbeheer

Juridische dienst

Juridische dienst

De leden kunnen beroep doen op de juridische dienst voor alle sociaal-rechtelijke problemen die zich kunnen voordoen naar aanleiding van de tewerkstelling van personeel. De juridische dienst verzamelt en gaat actief op zoek naar alle informatie die zij nodig heeft voor haar eigen organisatie en voor de leden.

Deze informatie wordt gefilterd, bewerkt en doorgespeeld aan de geïnteresseerde personen of diensten (leden, eigen medewerkers zoals dossierbeheerders, financiële dienst….).
Aan de hand van nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van de arbeids- en verloningsvoorwaarden (CAO’s) in hun bedrijfssector.

De leden kunnen telefonisch, schriftelijk en mondeling (in de kantoren van Handel Diensten & Industrie vzw of op het bedrijf) advies inwinnen. Telefonische en mondelinge adviezen worden desgewenst schriftelijk bevestigd.
Bij dreigende of gerezen conflicten met werknemers, werknemersverenigingen, openbare instanties (b.v. RSZ, Sociale Inspectie…) biedt de juridische dienst waar mogelijk zijn diensten aan als bemiddelaar en/of vertolker van het standpunt van de ”werkgever”. De juridische dienst verleent in het kader van de overeenkomst met het lid geen rechtsbijstand.

  • Studiedienst
  • Informatie
  • Advies
  • Bemiddeling

Financiële dienst

Hier worden de klantenrekeningen beheerd. De leden krijgen eveneens advies i.v.m. een goed beheer van gelden.
In geval van betalingsmoeilijkheden geeft deze dienst de gepaste adviezen om de beschikbare middelen optimaal te gebruiken. Eventueel wordt een bezwaarschrift ingediend om geheel of gedeeltelijk de opgelopen bijdragenopslagen te recupereren.
Een betaling aan Handel Diensten & Industrie vzw geldt als een betaling aan de overheid.

Financi¨le dienst

Informatica

Informatica

Een team van ervaren specialisten in de loonadministratie houdt onze programma’s “up-to-date”.
In samenwerking met onze studiedienst garandeert dit een permanente conformiteit met de diverse wettelijke voorschriften.
Via “E-Prest” kan u de prestaties van uw werknemers op een eenvoudige manier elektronisch doorgeven. 
De website van Handel Diensten & Industrie vzw geeft u de mogelijkheid zelf de “Dimona-aangiften” uit te voeren. 
Tevens kan u de verwerkte gegevens van uw loondossier consulteren of laten opvragen door uw accountant. Deze gegevens worden u in een ASP-versie gecodeerd doorgestuurd en kunnen in het bedrijf of bij de accountant uitgedrukt worden, via de “Login”.